Andreas Masiuskring vzw: al meer dan 50 jaar begeestering voor geschiedenis en cultuur in Lennik en omstreken.

Onze inspiratiebron: Andreas Masius (1514-1573)*

Voor elke geschiedkundige zijn historische bronnen van groot belang om de gebeurtenissen uit het verleden beter te leren kennen. Terugkeren naar de authentieke bronnen was een ideaal dat voor het eerst tijdens de renaissance naar voor kwam bij de humanistische geleerden. Enkele gekende humanisten uit de Lage Landen zijn Justus Lipsius en Erasmus. Ook Andreas Masius hoorde hierbij. Hij wou terugkeren naar de oorspronkelijke teksten van de Bijbel en werd zo een wereldvermaarde taaldeskundige van het Oud-Syrisch (Chaldeeuws), de cultuurtaal in het Midden-Oosten tot in de tijd van Christus. Zo publiceerde hij een Oud-Syrische grammatica en een vocabularium. Masius leverde ook een belangrijke bijdrage aan de uitgave van de Biblia Polyglotta, één van de topwerken uit de geschiedenis van de boekdrukkunst, gedrukt bij Plantijn te Antwerpen. Daarnaast was Masius raadgever van enkele Europese prominenten en onderhield hij intense contacten met tal van andere geleerden.

Deze Andreas Masius werd 500 jaar geleden, in 1514, te Lennik geboren. Naar wie kon de kersverse Lennikse historische kring in 1962 dan ook beter vernoemd worden dan naar deze beroemde telg van de Lennikse familie Maes uit het gehucht Goudveerdegem (Sint-Martens-Lennik)?

*Meer informatie over deze bijzondere figuur vind je terug in het door Andreas Masiuskring uitgegeven boekje van Piet Borremans uit 2004: ‘Andreas Masius, 1514-1573’.

Een blijvend gedenkteken voor Andreas Masius

De Andreas Masiuskring heeft de herinnering aan Andreas Masius altijd levendig willen houden in zijn publicaties, lezingen, uitstappen… Als hoogtepunt hiervoor nam de kring het initiatief om in samenwerking met de Erfgoedraad en het gemeentebestuur van Lennik een herdenkingsbord voor Andreas Masius op te richten op het plein in het centrum van Sint-Kwintens-Lennik dat zijn naam draagt. Tijdens een mooie plechtigheid op 17 juni 2015 is dit herdenkingsbord onthuld op het Masiusplein, ter gelegenheid van het 500ste geboortejaar van deze Lennikse renaissancegeleerde.

Een vliegende start voor Andreas Masiuskring

De allereerste manifestatie van de Andreas Masiuskring vond plaats op 10 november 1962 in de raadzaal van het gemeentehuis. Met 128 aanwezigen zat de zaal barstensvol. De eerste spreker was de toenmalige secretaris, Piet Borremans. Hij lichtte de figuur van Andreas Masius toe. Raoul de Wolf presenteerde een diamontage over het Pajottenland, ongetwijfeld een van de eerste in haar soort. Als laatste had Jef Vrancken het over de hoofdschepenbank van Lennik.

De start was gegeven en al heel snel zette de Andreas Masiuskring zich in voor het opsporen, inventariseren, behouden en bekend maken van het culturele erfgoed van Lennik en het ganse Pajottenland. De kring organiseerde hiervoor in de beginperiode talrijke tentoonstellingen en gaf diverse publicaties uit.

Streektentoonstellingen en -publicaties

Naar aanleiding van de eerste tentoonstelling rond Sint-Kwinten in de parochiekerk van Sint-Kwintens-Lennik in 1966 bezochten de toenmalige bestuursleden Jef Vrancken en Carlos Van Coillie alle gekende Sint-Kwintenparochies. Ze trokken hiervoor zelfs naar de Franse parochie Saint-Quentin. De tentoonstelling was ook de aanleiding voor de allereerste publicatie van de kring.

De tentoonstellingen Ars Sacra I (1968), Pajottenland, landschap en monument (1971) en Ars Sacra II (1975) liepen in het kasteel van Gaasbeek en waren toen voor onze streek enig in hun soort. Beide Ars Sacra-tentoonstellingen en hun catalogi brachten op een unieke manier het kerkelijke kunsterfgoed van heel het Pajottenland voor het voetlicht. Een topstuk in de tentoonstelling over het Pajottenland was de maquette van een typisch Pajotse dorpskern uit de 19de eeuw. Jozef Vrancken en Carlos Van Coillie deden de nodige opzoekingen daarvoor. Ook deze tentoonstelling werd begeleid door een publicatie: ‘t Pajottenland, landschap en monument (1971).

In 1974 verscheen een facsimile-uitgave van het boek De tongsnijders der heide, waarin Jozef Haugen op schilderachtige wijze de Kesterheide en omgeving van 1889 uitvoerig beschreef. In 1978 startte de reeks ‘Bijdragen tot de Geschiedenis van Lennik’, de voornaamste publicatie van de Andreas Masiuskring. Het eerste volume kwam er naar aanleiding van de viering van 1000 jaar marktrecht in Lennik. In de tot nu toe 7-delige reeks vind je maar liefst 185 artikelen over de geschiedenis van Lennik (en omstreken) terug. Bijdrage VIII is momenteel in volle voorbereiding. Tussen de Bijdragen in volgde nog de uitgave van Volksheiligen in het Pajottenland (1981), Kapellen en Kruisen (1983) met het in 1995 verschenen supplement, en het boekje over Andreas Masius (2004).

De Andreas Masiuskring zorgt voor hét historisch standaardwerk over het Pajottenland

In 2006-2007 kwam er op initiatief van de Andreas Masiuskring een streeksamenwerking tot stand om de volledig vernieuwde uitgave te realiseren van het boek Pajottenland, een land om lief te hebben. Vele heemkundige kringen en lokale historici uit de streek hielpen mee aan een grondige revisie van het oorspronkelijke boek van Jozef Vrancken uit 1982. De geschiedenis, de monumenten en het culturele erfgoed van niet minder dan 38 Pajotse dorpen worden in dit vernieuwd referentiewerk beschreven. Daarnaast komen ook typische Pajotse fenomenen zoals het Boerenpaard, de lambiekbieren, de aardbeiteelt… aan bod. Bestuursleden Joris de Beul en Hans Van Lierde zorgden voor de eindredactie en landschapsfotograaf Jan Decreton voor het mooie beeldmateriaal. De verregaande verantwoordelijkheden voor de uitgave en verspreiding van dit boek noopte de Andreas Masiuskring ertoe zich op 7 februari 2007 om te vormen tot een vzw. De eerste druk uit 2007 geraakte snel uitverkocht. In 2012 verscheen er een herdruk.

Van heemkundige kring tot cultureel-historische kring

Al vanaf de start in 1962 horen interessante lezingen over geschiedkundige figuren, historische gebeurtenissen of lokaal, nationaal of zelfs internationaal erfgoed tot het normale jaarprogramma van de kring. Telkens weer worden hiervoor boeiende sprekers, zowel gekende historici als eigen bestuursleden, aangesproken. Ook niet meer te tellen zijn de (halve)daguitstappen naar steden en streken in gans het land. In 1982, ter viering van het 20-jarig bestaan van de kring, ging de reis wat verder, tot in Zevenaar (sterfplaats van Masius) in Nederland, om er te verbroederen met de plaatselijke culturele kring.

Maar de werking van de Andreas Masiuskring beperkt zich niet alleen tot de geschiedenis en het (culturele) erfgoed van Lennik en omstreken. Na verloop van tijd verbreedde de kring haar werking met meer culturele activiteiten zoals concerten, optredens, tentoonstellingsbezoek en meerdaagse reizen. Zo konden de leden niet alleen genieten van klassieke concerten  in het kasteel van Gaasbeek, maar ook van optredens van artiesten zoals Miel Cools, Arjaun, …en Fried Ringoot.

En sinds 2005 werkt een klein reiscomité aan de tweejaarlijkse, meerdaagse culturele reizen van de Andreas Masiuskring, in samenwerking met het Davidsfonds van Sint-Kwintens Lennik. Zo trokken we in 2005 naar Normandië. In 2007 bezochten we onder het thema ‘Geschiedenis van Oranje, ivoor en blauw’ zowel Leiden, Den Haag als Rotterdam. ‘Lyon, een stad om van te houden’ werd de bestemming in 2009. De reis in 2011, Langs drie stromen, leidde ons naar de streek van de Moezel, Rijn en Neckar. Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de Andreas Masiuskring in 2012 zagen we het groots en gingen we ‘Andreas Masius achterna’ in Rome voor vier dagen. De vorige reis in 2014 voerde ons ‘Van de oudste stad tot het groenste hart van Nederland’ met Nijmegen, Arnhem, de Hoge Veluwe, het Paleis het Loo en Utrecht op het programma. Op dit ogenblik zijn we volop bezig met de voorbereiding van onze volgende culturele reis in 2016.

Het bestuur de kelder in

De hierboven beschreven acties, publicaties en organisaties konden niet gerealiseerd worden zonder de ijver en de toewijding van ettelijke bestuursleden in de geschiedenis van de Andreas Masiuskring. De voorzitter van het eerste uur, Dr. Jozef Gordts kon in 1962 een uitgekiende ploeg bestuursleden rond zich verzamelen. In 1974 werd een nieuw bestuur gekozen met Piet Borremans aan het hoofd. Deze betreurde erevoorzitter was jarenlang de drijvende kracht achter de Masiuskring waaraan de andere bestuursleden zich konden optrekken. Hij stelde ook de nu nog lopende reeks van de ‘Bijdragen tot de Geschiedenis van Lennik’ in, waarvan hij talloze artikelen voor zijn rekening nam. Onder zijn bestuur wijdde deken Engelen op 9 augustus 1978 op het Hof te Viversem van Jan Leyssens de Masiuskelder in die tot op vandaag dienst doet als ons maandelijkse vergaderlokaal. In 1999 nam Joris de Beul de voorzittersfakkel van Piet Borremans over. In meer dan vijftig jaar Masiuskring is hij nog maar de derde voorzitter. Onder zijn leiding groeide de Andreas Masiuskring uit van een heemkring tot dé Lennikse historische en culturele kring bij uitstek.

Over ons > Korte geschiedenis

Search

Volgende activiteit

Zondag 15 december
Bruegel in zwart en wit  

Wanneer:
zaterdag 15 december Vertrek van de parking van de sporthal Jo Baetens te Lennik om 9.30 uur, van waar we met de wagen naar de metro gaan. De rondleiding vangt aan om 10.30 uur.

Deelname in de kosten  
EUR 15 per persoon (toegangsticket + gids).
U kan deelnemen door overschrijving naar de rekening van de Masiuskring
(BE50 8538 5255 1018) + een seintje via andreas.masiuskring@gmail.com
 of 0476/48 02 48 (Joris De Beul).

 

 

 

 

 

 

Contact Info


Andreas Masiuskring
Tenham
1750 Lennik

andreas.masiuskring@gmail.com
facebook.com/andreasmasiuskring
 

template by JStemplates.com